Nově zavedená zkouška v oboru kamenivo

TZÚS Praha, s.p., zkušebna Teplice, akreditoval zkušební metodu stanovení obsahu celkové síry v kamenivu dle ČSN en 1744-10A1, čl. 11.

Rekonstrukce a revitalizace objektů pobočky Brno

Rekonstrukce a revitalizace pobočky začala v roce 2013. V roce 2020 se podařilo získat dotaci z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj a konečně po výběru dodavatele v otevřeném výběrovém řízení byla rekonstrukce zahájena koncem dubna 2021.

Setkání zaměstnanců TZÚS Praha, s.p., ve Frymburku

Ve dnech 15.-16.06.2022 se uskutečnilo pravidelné setkání zaměstnanců TZÚS Praha, s.p.

Výsledky hospodaření TZÚS Praha, s.p., za rok 2021

Také v roce 2021 se TZÚS Praha, s.p., podařilo opět dosáhnout příznivého hospodářského výsledku.

Co nového v oblasti SBToolCZ

Aktualizace metodik SBToolCZ, úpravy v organizačním uspořádání NP SBToolCZ a jednoznačné vymezení úkolů, povinností a práv členů Národní platformy vyústily v březnu roku 2022 k uzavření smlouvy nové, aktuální.

Osvědčeno pro stavbu v roce 2022

Také v letošním roce obdržel certifikační orgán na výrobky TZÚS Praha, s.p., další žádosti o nová osvědčení pro stavbu a prodloužení licencí.

Pozvánka na seminář svařování dle ČSN EN ISO 3834-2

QUALIFORM, a.s., člen TZÚS GROUP, pořádá seminář na téma svařování podle ČSN EN ISO 3834-2.

Společnost PAVUS, a.s., mění logo

S rokem 2022 mění společnost PAVUS, a.s., svou grafickou image v podobě nového loga.

23. Valné shromáždění AAAO

   Dne 22.04.2022 se konalo v Brně 23. Valné shromáždění Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací z.s. 

TZÚS Praha, s.p., hostitelem zasedání sektorové skupiny evropských notifikovaných osob SG 18

Ve dnech 3.5 - 4.5.2022  se v prostorách TZÚS Praha, s.p., se konalo 23. zasedání sektorové skupiny notifikovaných osob SG 18 „Konstrukční výrobky ze dřeva“.

Setkání zástupců TZÚS a TSÚS v Kremnici

Ve dnech 11. - 12.05.2022 se konalo ve slovenské Kremnici pravidelné setkání zástupců vedení Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., a Technického a skúšobného ústavu stavebného, n.o.

Přes překážky ke hvězdám - účast na pražském maratonu 2022

Dne 8. 5. 2022 se náš nejmenovaný kolega z pobočky Teplice již po třetí proběhl po Praze a po 42,1 km doběhl do cíle v rámci pražského maratonu 2022.

Školení oznámených subjektů k nařízení 305/2011/EU (CPR) a připravovaná revize CPR

Revize CPR je navržena na základě zprávy o provádění CPR, ve které jednotlivé členské státy uvedly nedostatky a problémy, a rozsáhlé dotazníkové akce k fungování CPR na evropském trhu. Pracovní dokument k revizi CPR obsahoval varianty revize od A – žádná změna až po E – zrušení CPR.

Publikujeme... článek v Magazínu ČAS č. 2/2022

V čísle 2/2022 Magazínu ČAS vyšel zajímavý článek ředitele pobočky v Plzni, Ing. Alexandera Trinnera,  na téma Zkoušení, inspekce a certifikace nezávislou třetí stranou.

 

EUROLAB Newsletter No. 1/2022

V dubnu vyšlo první číslo EUROLAB Newsletteru v roce 2022.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz