Výsledky hospodaření TZÚS Praha, s.p., za rok 2021

V roce 2021 se TZÚS Praha, s.p., podařilo dosáhnout výnosů ve výši 253.594 tis. Kč.
Náklady činily 246.175 tis. Kč, a hospodářský výsledek po zdanění tak činil 7.419 tis. Kč.

Uvedené výsledky jsou auditované, byly přezkoumány dozorčí radou podniku a následně schváleny zakladatelem.

V případě zájmu o podrobnější informace si dovolujeme odkázat na Výroční zprávu TZÚS Praha, s.p., která bude - obdobně jako v minulých letech - v blízké době zveřejněna ve Sbírce listin. 
 

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Kupšovský, MBA

Mobil:
+420 736 505 010
Telefon:
+420 286 019 462
Pozice:
2. statutární zástupce ředitele, ředitel úseku
Specializace:
Ekonomika, finance, správa a údržba nemovitostí
Pobočka:
Úsek ekonomicko - provozní a Úsek správa nemovitostí Praha