EUROLAB Newsletter No. 1/2022

V dubnu vyšlo první číslo roku 2022 EUROLAB Newsletter, které vydává EUROLAB aisbl (European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories).

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je prostřednictvím členství v Asociaci akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) aktivním členem profesního zájmové sdružení právnických osob EUROLAB-CZ, které je již od roku 2005 řádným členem EUROLAB aisbl.

EUROLAB-CZ tímto členstvím účinně přispívá k úspěšnému vstupu českých výrobků na vnitřní trh EU a zajišťuje vysokou způsobilost a důvěryhodnost českých zkušeben a laboratoří.

EUROLAB Newsletter No. 1/2022 s novinkou EUROLAB-CZ resp. TZÚS Praha, s.p., si můžete přečíst zde.