Školení oznámených subjektů k nařízení 305/2011/EU (CPR) a připravovaná revize CPR

Revize CPR je navržena na základě zprávy o provádění CPR, ve které jednotlivé členské státy uvedly nedostatky a problémy, a rozsáhlé dotazníkové akce k fungování CPR na evropském trhu. Pracovní dokument k revizi CPR obsahoval varianty revize od A – žádná změna až po E – zrušení CPR.

Evropská komise se rozhodla upřednostnit variantu D, z důvodu naplnění Zelené dohody pro Evropu a Akčního plánu pro oběhové hospodářství. Stavebnictví a stavební výrobky jsou sektory s velkou energetickou a materiálovou náročností a zdrojem emisí CO2.

EK dne 30. 3. 2022 zveřejnila dlouho očekávaný návrh revize CPR. Do 12. července 2022 je možné zapojit se do všeobecné diskuse k návrhu nařízení a vyjádřit svůj názor prostřednictvím veřejného portálu Evropské komise “Have your say” na adrese Construction products – review of EU rules (europa.eu). Více informací lze dohledat zde.

Technický sekretariát skupiny oznámených subjektů k CPR  organizoval řadu školení k implementaci stávajícího znění CPR, školení bylo hlavně určeno OS.

Obdobné školení plánuje provést koordinační pracoviště pro stavební výrobky distančně dne 15. 9. 2022. Probíranými tématy budou: nařízení CPR, role a odpovědnost OS, organizace a pracovní skupiny GNB-CPR, CIRCA BC a pokyny GNB. Organizování školení on line prostřednictvím Cisco Webex Meetings umožňuje aktivní zapojení, kde jednotliví účastníci vyplňují znalostní test a ihned je k dispozici přehled a vyhodnocení odpovědí na všechny otázky. V případě nesprávných odpovědí je pak školiteli umožněno bezprostředně reagovat a podat vysvětlení.

 

Kontaktní osoby

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků