Co nového v oblasti SBToolCZ

V prosinci roku 2011 vznikla Národní platforma SBTooCZ (NP SBToolCZ), jejímž posláním je mj. správa, rozvoj a provozování jednotného národního certifikačního systému komplexní kvality budov SBToolCZ z hlediska udržitelného rozvoje stavebnictví v ČR.

Aktualizace metodik SBToolCZ, úpravy v organizačním uspořádání NP SBToolCZ a jednoznačné vymezení úkolů, povinností a práv členů Národní platformy vyústily v březnu roku 2022 k uzavření smlouvy nové, aktuální.

Vývoj, aktualizaci a validaci systému pro certifikaci kvality budov zajišťuje České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), na svých pracovištích, na Fakultě stavební a v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB). ČVUT současně řídí a zajišťuje výcvik autorizovaných osob SBToolCZ, poradců a autorizovaných auditorů SBToolCZ.
 
Dalšími dvěma členy NP SBToolCZ, v roli certifikačních autorit, resp. certifikačních orgánů, jsou Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., a Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.

Věříme, že nově formulovaná smlouva NP SBToolCZ, podepsaná dne 18.03.2022, přispěje k dalšímu rozvoji a uplatňování metodiky hodnocení komplexní kvality budov metodikou SBToolCZ.
 
Ve dnech 16. 5. a 13. 6. 2022 proběhlo v TZÚS Praha, s.p., školení  auditorů SBToolCZ. Velmi zajímavé a přínosné školení pro nás připravili odborníci z UCEEB.
 
 
 

Kontaktní osoby

Ing. Milan Pálka

Mobil:
+420 602 118 512
Telefon:
+420 387 023 210, +420 387 221 452
E-mail:
Pozice:
ředitel pobočky a o.z., zástupce vedoucího AO/OS/COV/IO, vedoucí auditor QMS
Specializace:
certifikace budov - vedoucí CO SBToolCZ systémy managementu zástupce vedoucího AO/COV
Pobočka:
České Budějovice a o.z. ZÚLP