Osvědčeno pro stavbu v roce 2022

Také v letošním roce obdržel certifikační orgán na výrobky TZÚS Praha, s.p., další žádosti o nová osvědčení pro stavbu a prodloužení licencí od výrobců BEST a.s. a TOPWET, s.r.o.

Výrobci drobných betonových výrobků BEST a.s. bude prodloužena licence na výrobky: Betonové dlažební desky, betonové obrubníky a Betonové plotové a zdicí prvky.

Výrobci TOPWET s.r.o. se bude prodloužena licence na Retenční nástavec TW RETN.


Opakované žádosti od držitelů certifikátů „Osvědčení o vhodnosti použití výrobku do stavby“ o prodloužení licence na používání značky "Osvědčeno pro stavbu“ svědčí o tom, že značka pomáhá výrobcům lépe se prosadit na trhuZnačka "Osvědčeno pro stavbu" je začleněna do národního Programu Česká kvalita, který je zaměřen na podporu kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. Program je součástí Národní politiky kvality, je garantován vládou a vznikl na základě usnesení vlády ČR.
Více o programu zde.


Podrobnější informace o značce "Osvědčeno pro stavbu" můžete nalézt zde.
 

 

Informace o slavnostním předávání značky "Osvědčeno pro stavbu" 2021 a dále videozáznam ze slavnostního předávání ocenění novým držitelům značek v rámci Národního programu Česká kvalita v rámci Dne s kvalitou 2021 naleznete zde
 

Kontaktní osoby

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
ředitel úseku
Specializace:
certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků