23. Valné shromáždění AAAO

Dne 22.04.2022 se konalo v Brně 23. Valné shromáždění (dále VS) Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací z.s. (dále AAAO).

V průběhu VS m.j. proběhla volba předsedajícího, volba do pracovních orgánů VS AAAO, byl schválen jednací řád VS AAAO.


Prezidentem se stal opět pan RNDr. Pavel Malčík (ředitel Textilního zkušebního ústavu, s.p.) a víceprezidentem je Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz (ředitel TZÚS Praha, s.p.).

Dalšími členy nově zvoleného prezídia jsou: Ing. Tomáš Hruška, Ing. Jitka Beránková, Ph.D., Mgr. Jiří Heš, Ing. Lubomír Keim, Ing. Miroslav Vlasák.

Odpoledne před VS proběhl tradiční seminář s výměnou zkušeností členů AAAO.

Poté pořádající člen QUALIFORM, a.s., člen sdružení TZÚS GROUP, pozval členy AAAO na projížďku po Brněnské přehradě.

 

    

    

 

 

Kontaktní osoby

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz

Mobil:
+420 720 312 664
Telefon:
+420 286 019 418
Pozice:
ředitel
Specializace:
management, zkušebnictví, inspekce, certifikace, standardizace
Pobočka:
Úsek ředitele podniku