Zkoušení a certifikace spojovacích prostředků pro dřevěné konstrukce

TZÚS Praha, s.p., je jedinou společností, která je v České republice notifikována k ověřování kompletního sortimentu spojovacích prostředků pro dřevěné konstrukce.

Certifikace výroby betonu v Polsku

V srpnu 2018 získal TZÚS Praha, s.p., polskou akreditaci v oblasti certifikace betonu, certifikační orgán je registrován pod číslem AC 207.

Rozhodnutí o registraci Úradu verejného zdravotnictva Slovenské republiky

Stali jsme se třetím legitimním subjektem registrovaným na Slovensku, který je oprávněn k měření a hodnocení přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech.

Ověření EPD provedená v období roku 2018

V průběhu roku 2018 byla TZÚS Praha, s.p., provedena 3 akreditovaná ověření dokumentu EPD.

Rekapitulace činnosti Subjektu pro technické posuzování za rok 2018

Za období roku 2018 vydal TZÚS Praha, s.p., jako pověřený Subjekt pro technické posuzování 233 Evropských technických posouzení (ETA) a v Úředním věstníku Evropské Unie byly publikovány čtyři evropské dokumenty pro posuzování (EAD). 

Postup přechodu na novou normu ČSN EN ISO 50001:2019

K datu 01.03.2019 byla vydána norma ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití.

Úspěšná účast TZÚS Praha, s.p., na stavebním veletrhu BUDMA 2019

V termínu 12. - 15. února 2019 se TZÚS Praha, s.p., již po třetí zúčastnil mezinárodního stavebního veletrhu BUDMA (stavebnictví a architektury) v Poznani (PL).

Pobočka Teplice se zapojila do projektu MOZAIKY

Nově jsme se s naší teplickou mozaikou zapojili do projektu MOZAIKY, který mapuje nástěnné umění 50. – 80. let v Ústeckém kraji.

Změna na pozici ředitele pobočky Technicko inženýrské služby

K datu 01.01.2019 došlo ke změně v personálním obsazení ředitele pobočky Technicko inženýrské služby.

Publikujeme... Časopis Prosperita

V čísle 12/2018 časopisu Properita vyšel článek s rozhovorem s panem ředitelem Ing. Alexanderem Šafaříkem-Pštroszem.

Publikujeme... TZB Info

Dne 4.12.2018 vyšel na odborném portálu pro stavebnictví a technická zařízení budov TZB Info článek našeho zaměstnance Ing. Jana Tripese Metodika SBToolCZ pro školské budovy.

Zkoušení směrových sloupků podle normy EN 12899-3 (video)

Směrové sloupky jsou dopravní zařízení umístěná na okraji jízdních pásů za účelem vymezení volné šířky pozemní komunikace a/nebo varováním před nebezpečím.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz