Zkoušení a certifikace spojovacích prostředků pro dřevěné konstrukce

TZÚS Praha, s.p., je jedinou firmou, která je v České republice notifikována k ověřování kompletního sortimentu spojovacích prostředků pro dřevěné konstrukce.
 
Vruty, svorníky, hřebíky a další kolíkové spojovací prostředky podle ČSN EN 14592+A1
Styčníkové a hřebíkové desky, různé typy hmoždíků podle ČSN EN 14545
Trojrozměrné hřebíkové desky podle EAD (dříve ETAG 015)

musí být podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 označovány CE značkou včetně doprovodných informací o základních technických parametrech/ vlastnostech. Výrobce je povinen deklarovat charakteristické hodnoty únosnosti, pevnosti a dalších parametrů podle požadavků příslušné harmonizované normy nebo EAD v Prohlášení o vlastnostech. Údaje pak slouží jako nutný podklad pro výběr vhodných spojovacích prostředků pro nosné dřevěné konstrukce navržené v souladu s příslušnými Eurokódy.
 
Podkladem pro CE značení a Prohlášení o vlastnostech jsou výsledky souboru počátečních zkoušek typu neboli posouzení předepsaných vlastností. V případě plochých styčníkových desek, plochých i trojrozměrných hřebíkových desek a některých typů hmoždíků je vyžadováno i Osvědčení systému řízení výroby vydané k tomu notifikovaným/ oznámeným subjektem. Pro trojrozměrné hřebíkové desky, pro které není k dispozici harmonizovaná evropská norma, je vydáváno Evropské technické posouzení (ETA) na základě EAD (Evropského dokumentu pro posuzování), dříve ETG 015.
 

Kontaktní osoby

Ing. Ondřej Kotva

Mobil:
+420 734 432 124
Telefon:
+420 286 019 496
E-mail:
Pozice:
posuzovatel, specialista
Specializace:
spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce (styčníkové desky, vruty, hřebíky), dřevo, lepené dřevo, dílce ze dřeva, betonářská výstuž
Pobočka:
Praha