Certifikace výroby betonu v Polsku

V roce 2018 po provedení akreditace v oblasti certifikace betonu a zakončením vydáním „Zakresu akredytacji jednotki certyfikającej wyroby“ ze dne 13.8.2018 vydaného pro naši organizaci, registrovanou pod číslem AC 207, bylo do konce roku 2018 již provedeno 8 posouzení systému řízení výroby na betonárnách, pro které byly vydány certifikáty dle normy PN-EN 206+A1:2016-12.

Na základě vydání národní doplňkové normy PN-B-06265:2018-10 „Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12“ byl výše uvedený rozsah akreditace rozšířen a aktualizován dne 14.1.2019 o tuto národní normu. 

Norma PN-B-06265 doplňuje definici „pracovního dne“ pro zpřesnění kontrolních zkušebních plánů a dále doplňuje tabulku požadavků pevnostních tříd v kombinaci s vlivy prostředí. 

Je nutno říci, že posuzování systému řízení výroby v Polsku je náročné, neboť kontrolní orgán PCA vyžaduje důkladné prověřování požadavků všech relevantních prvků norem. Na základě prvotních zkušeností s polskými výrobci lze konstatovat, že k zavedení systému řízení výroby pro beton přistupují zodpovědně. Dokumentace systému řízení výroby je pečlivě připravená a na dobré úrovni. 
V rámci prvotní komunikace s novými žadateli se domlouvá rozsah dokumentace pro potvrzení systému řízení výroby, vyráběné třídy betonu v kombinaci s příslušnými vlivy prostředí s k nim příslušné průkazní zkoušky a principy zkoušení a vyhodnocování průběžných zkoušek. Menší výrobny betonu využívají externí poradce a to nejen pro přípravu dokumentace systému řízení výroby, ale i pro zpracování průkazních zkoušek a zajištění průběžných kontrolních zkoušek. 

Na závěr je možné též zdůraznit, že certifikát pro systém řízení výroby betonu pro uvedení na polský trh pod hlavičkou orgánu AC 207 mohou získat i příhraniční čeští výrobci betonu, kteří by chtěli tento produkt dodávat polským odběratelům.
 

Kontaktní osoby

Ing. Lenka Vrbová

Mobil:
+420 603 432 694
Telefon:
+420 382 337 311
Pozice:
zkušební technik - specialista, auditor, vedoucí posuzovatel
Specializace:
systémy managementu QMS, EMS, SMBOZP, EnMS; zvláštní způsobilosti - pozemní komunikace; studie LCA, environmentální prohlášení o produktu (EPD), konstrukční výrobky z masivního dřeva; konstrukční lepené lamelové a jiné lepené výrobky, komínové systémy, geotextilie a obdobné výrobky, komínové tvárnice, komínové vložky a komínové hlavy, betonářská výztuž – zkoušky, svařování; stavební dílce (silikátové, kovové, dřevěné i kompozitní), konstrukce a objekty; vnější tepelně izolační systémy; betonové trouby a skruže, pórobeton
Pobočka:
Plzeň