Rozhodnutí o registraci Úradu verejného zdravotnictva Slovenské republiky

TZÚS Praha, s.p., se stal v pořadí třetím legitimním subjektem registrovaným na Slovensku, jež je oprávněn k měření a hodnocení přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech podle §25 odst. 2 písm. b) slovenského zákona č. 87/2018 Z.z.o. o radiační ochraně.
Ve smyslu tohoto zákona je při poskytování služby důležité z hlediska radiační ochrany potřebná slovenská registrace. Registrace je nutná i v případě, kdy má subjekt poskytující služby důležité z hlediska radiační ochrany sídlo nebo místo podnikání v jiném členském státě Evropské unie.
Získaná registrace rozšiřuje způsobilost TZÚS Praha, s.p., na celé bývalé Československo. 

Jako zatím jediný subjekt na světě nabízíme zákazníkům vydání dvou souběžných protokolů o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech pro současné pokrytí zákonných požadavků platných v ČR a SR.     

Na teplické pobočce je k měření obsahu přírodních radionuklidů využíván scintilační gamaspektrometr s monokrystalem jodidu sodného (dopovaného thaliem). Ionizující záření z přírodních radionuklidů přítomných ve vzorku je převedeno na viditelné světlo ve scintilačním monokrystalu a následně je viditelné záření registrování a vytvářen elektronický signál pro digitální zpracování výsledků.

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb