Rekapitulace činnosti Subjektu pro technické posuzování za rok 2018

Za období roku 2018 vydal TZÚS Praha, s.p., jako pověřený Subjekt pro technické posuzování 233 Evropských technických posouzení (ETA) a v Úředním věstníku Evropské Unie byly publikovány čtyři evropské dokumenty pro posuzování (EAD).
Odborná skladba vydaných dokumentů je patrná z následujících tabulek. 
 

Rozdělení podle druhu výrobků

Počet vydaných ETA

ETAG 004 - ETICS

73

EAD 330499-00-0601 - Bonded fasteners for use in concrete

54

EAD 330076-00-0604 - Metal injection anchors for use in masonry 

17

EAD 330196-01-0604 - Plastic anchors made of virgin or non-virgin material for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering

12

EAD 040016-00-0404 - Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings

9

EAD 330087-00-0601 - Systems for post-installed rebar connections with mortar

8

EAD 330232-00-0601 - Mechanical fasteners for use in concrete

5

ETAG 003 - Internal partition kits

3

EAD 040138-00-1201 In-situ formed loose fill thermal and/or acoustic  insulation products made of vegetable fibres

3

EAD 130118-00-0603 - Screws for use in timber constructions

3

EAD 200020-00-0102 - Weldmesh gabion boxes and mattresses

3

ETAG 006 - Systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing membranes

3

ETAG 015 - Three dimensional nailing plates

2

EAD 070002-00-0505 - Glass fibre joint tape for gypsum plasterboards

2

EAD 120001-01-0106 - Microprismatic retro-reflective sheetings

2

EAD 350454-00-1104 - Fire stopping and fire sealing products - Penetration seals

1

EAD 160004-00-0301 - Post-tensioning systems for prestressing of structures

1

EAD 180003-00-0704 - Gully tops and manhole tops made of the polyamide (PA) for external vehicular and pedestrian areas 

1

EAD 180022-00-0704 - Prefabricated plastic fitting made from recycled waste plastics and designed for drainage of land and civil engineering

1

EAD 200019-00-0102 - Hexagonal woven mesh gabion boxes and mattresses 

1

EAD 200050-02-0102 - Gabion boxes, mattresses and sack gabions made of hexagonal regular twisted mesh metallic pre-coated with or without additional organic coating

1

EAD 210046-00-1201 - Thin metal composite panel

1

EAD 220020-00-0402 - Low bitumen mass shingles, laminated or not, with mineral or synthetic reinforcement

1

EAD 350402-00-1106 - Reactive coatings for fire protection of steel elements

1

ETAG 005 - Liquid applied roof waterproofing kits

1

ETAG 009 - Non load-bearing permanent shuttering kits/systems based on hollow blocks or panels of insulating materials and sometimes concrete

1

ETAG 011 - Light composite wood-based beams and columns

1

EAD 350142-00-1106 - Fire protective board, slab and mat products and kits

1

Celkem

233

 

Rozdělení podle výrobkových skupin podle přílohy IV Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 305/2011 (CPR)

Počet vydaných ETA

33 - PŘIPEVŇOVACÍ PROSTŘEDKY

104

4 - TEPELNĚIZOLAČNÍ VÝROBKY. KOMPOZITNÍ IZOLAČNÍ SESTAVY NEBO SYSTÉMY

87

13 - VÝROBKY A PRVKY Z KONSTRUKČNÍHO DŘEVA A DOPLŇKY

7

35 - VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY, POŽÁRNÍ TĚSNĚNÍ, PRO POŽÁRNÍ OCHRANU A PRO ZPOMALOVÁNÍ HOŘENÍ

6

21 - VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ.
SESTAVY VNITŘNÍCH PŘÍČEK

6

20 - KONSTRUKČNÍ KOVOVÉ VÝROBKY A DOPLŇKY

5

3 - FÓLIE, VČETNĚ LITÝCH A SESTAV (HYDROIZOLAČNÍCH NEBO PAROTĚSNÝCH)

4

34 - STAVEBNÍ SESTAVY, JEDNOTKY, PREFABRIKOVANÉ PRVKY

3

12 - VYBAVENÍ KOMUNIKACÍ: SILNIČNÍ VYBAVENÍ

2

7 - VÝROBKY ZE SÁDRY

2

18 - VÝROBKY PRO KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

2

26 - VÝROBKY PRO BETON, MALTY A INJEKTÁŽNÍ MALTY

2

16 - VÝZTUŽNÁ A PŘEDPÍNACÍ BETONÁŘSKÁ OCEL (A DOPLŇKY) PŘEDPÍNACÍ SESTAVY

1

22 - STŘEŠNÍ KRYTINY, STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY, STŘEŠNÍ OKNA A DOPLŇKOVÉ VÝROBKY, STŘEŠNÍ SESTAVY

1

Celkem

233

 

Rozdělení podle způsobu vydání ETA

Počet vydaných ETA

Reprodukovaná ETA

49

Modifikovaná ETA

60

Nová ETA

 61

Transformace ETAp na ETAs

63

Celkem

233


Z hlediska mezinárodního postavení v aktivitách subjektů pro technické posuzování si TZÚS Praha, s.p., udržuje druhou pozici v počtu vydaných ETA za německým Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) se sídlem v Berlíně s celosvětovou klientelou.
 

Rozdělení podle území výrobce

Počet vydaných ETA

Výrobce mimo území ČR – v rámci EU

128

Výrobce na území ČR

53

Výrobce mimo EU

52

Celkem

233

 

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Studnička

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozice:
ředitel úseku, předseda představenstva PAVUS, a.s.
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry, předpínací systémy
Pobočka:
Úsek pro technické posuzování (TAB)

Ing. Mária Schaan

Mobil:
+420 734 432 101
Telefon:
+420 286 019 458
Pozice:
vedoucí TAB
Specializace:
Pobočka:
Úsek pro technické posuzování (TAB)