Zkoušení směrových sloupků podle normy EN 12899-3 (video)

Směrové sloupky jsou dopravní zařízení umístěná na okraji jízdních pásů za účelem vymezení volné šířky pozemní komunikace a/nebo varováním před nebezpečím. Slouží k prostorovému řízení vozidel a chodců a přispívá ke zvýšené bezpečnosti silničního provozu, zejména v noci. Z tohoto důvodu mohou být opatřeny jednou nebo několika odrazkami.
Zkoušky jsou prováděny pobočkou Technicko inženýrské služby v Praze.

Testing of Delineator Posts according to EN 12899-3

Kontaktní osoby

Roman Ondruška

Mobil:
+420 734 432 065
Telefon:
+420 286 019 512
Pozice:
vedoucí oddělení, zástupce ředitele pobočky, hl. specialista, vedoucí posuzovatel
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry
Pobočka:
Technicko inženýrské služby