Navštivte stánek TZÚS GROUP na veletrhu FOR ARCH 2022

Sdružení tří propojených firem TZÚS GROUP bude mít již šestým rokem vlastní stánek na veletrhu FOR ARCH 2022, kde Vás velmi rádi přivítáme.

Vstupenka na veletrh FOR ARCH 2022 zdarma

Rádi bychom Vám touto cestou nabídli, jako vystavovatel TZÚS GROUP, možnost získání vstupenky zdarma na veletrh FOR ARCH 2022.

Publikujeme... Zprávy a informace ČKAIT 4/2022

Ve čtvrtém čísle časopisu Zprávy a informace ČKAIT, který vychází 6 krát ročně vyšel článek našeho kolegy pana Ing. Miroslava Procházky.

Testování výrobků ze silikonu

Naše laboratoř v o.z. ZÚLP v Českých Budějovicích testuje stále více výrobků, které jsou určeny především pro péči o děti.

Akreditace pro polský trh

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., získal v letošním roce nové osvědčení o akreditaci vydané Polským centrem pro akreditaci.

Česká republika převzala předsednictví v Radě EU

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v rámci českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES) v druhém pololetí 2022 předsedá dvěma podskupinám Pracovní skupiny Rady EU pro technickou harmonizaci.

EUROLAB Newsletter No. 2/2022

V červenci vyšlo druhé číslo EUROLAB Newsletteru v roce 2022.

Stanovisko EOTA k návrhu revidovaného CPR

Sekretariát EOTA předal v červenci 2022 Evropské komisi konsolidované stanovisko k návrh Evropské komise na revizi CPR.

Nová ředitelka úseku OZM

K datu 01.07.2022 došlo v TZÚS Praha, s.p., ke změně v personálním obsazení pozice ředitele úseku Obchodního zastoupení Moskva.

Nový ředitel pobočky Praha a pobočky PBS

K datu 01.07.2022 došlo v TZÚS Praha, s.p., ke změně v personálním obsazení pozice ředitele pobočky Praha a pobočky Požární bezpečnost staveb.

Osvědčování realizátorů ETICS a montážních firem oken a dveří

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Úsek certifikace systémů řízení, nabízí dvě unikátní služby.

Dozvuková komora na pobočce Teplice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., nabízí dlouhodobě měření v dozvukové komoře.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz