Dozvuková komora na pobočce Teplice

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., nabízí dlouhodobě měření v dozvukové komoře podle norem ČSN EN ISO 354:2003 a Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti, ČSN EN 1793-1:2017 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole a též podle ISO 23351-1 Acoustics — Measurement of speech level reduction of furniture ensembles and enclosures — Part 1: Laboratory method. 

Na podzim 2021 prošla dozvuková komora většími stavebními úpravami s cílem zvýšit difuzivitu resp. dobu dozvuku prázdné dozvukové komory pro měření zvukové pohltivosti. Po provedení úprav jsme se úspěšně zúčastnili velké evropské mezilaboratorní porovnávací zkoušky na měření zvukové pohltivosti v dozvukové komoře, viz odkaz

Zároveň bylo nainstalováno podlahové vytápění pro lepší stabilitu vnitřního prostředí dozvukové komory pro měření zvukové pohltivosti v zimním období a vylepšena navazující místnost pro operátora a zákazníky. 

Dozvuková komora splňuje všechny požadavky normy ČSN EN ISO 354:2003  Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti na objem, geometrii, difuzivitu a další. 

Mezi výrobky měřené v dozvukové komoře patří minerální vlny, pohltivé obklady stěn a stropů, nábytek, akustická tělesa, protihlukové clony včetně gabionů, zástěny, mikro-office (ISO 23351-1) a mnohé další. Výsledkem zkoušek je vážený činitel zvukové pohltivosti αw (ČSN EN ISO 354:2003) a jednočíselná veličina zvukové pohltivosti protihlukové clony DLαNRD (ČSN EN 1793-1:2017) či redukce hladiny řeči DS,A(ISO 23351-1). 

Ukázka měření zvukové pohltivosti sedadel pro multikino včetně reálných diváků 

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb