Česká republika převzala předsednictví v Radě EU

Informace o předsednictví ČR v Radě Evropské unie a aktuální dění můžete sledovat na webových stránkách: https://czech-presidency.consilium.europa.eu/            

 

 

 

 

 

 

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v rámci českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES) v druhém pololetí 2022 předsedá dvěma podskupinám Pracovní skupiny Rady EU pro technickou harmonizaci (PS G7), ve kterých se projednávají předpisy spadající do jeho přímé působnosti.

Více informací naleznete na stránkách ÚNMZ zde.