Nový ředitel pobočky Praha a pobočky PBS

K datu 01.07.2022 došlo v TZÚS Praha, s.p., ke změně v personálním obsazení pozice ředitele pobočky Praha a pobočky Požární bezpečnost staveb.

Novým ředitelem poboček se stal pan Ing. Zdeněk Kočí.

Pan Ing. Zdeněk Kočí je dlouholetým zaměstnancem našeho podniku, působil přímo na pobočce Praha m.j. na pozici zástupce ředitelky pobočky Praha a vedoucího Oddělení stavebních hmot. 

Předchozí ředitelka obou poboček, paní Ing. Iveta Jiroutová, nadále zůstává v TZÚS Praha, s.p., na pobočce Praha na pozici vedoucí Oddělení stavebních konstrukcí.