Publikujeme... Zprávy a informace ČKAIT 4/2022

Ve čtvrtém čísle časopisu Zprávy a informace ČKAIT, který vychází 6 krát ročně, vyšel článek našeho kolegy pana Ing. Miroslava Procházky na téma Změna pro šetrnější zacházení s dešťovou vodou.


Článek si můžete přečíst zde.