Nová ředitelka úseku OZM

K datu 01.07.2022 došlo v TZÚS Praha, s.p., ke změně v personálním obsazení pozice ředitelky úseku Obchodní zastoupení Moskva.

Novou ředitelkou se stala paní Ing. Aleksandra Shmarneva.
Paní Ing. Aleksandra Shmarneva doposud působila v TZÚS Praha, s.p., na pobočce Praha na pozici vedoucího posuzovatele a specialisty Oddělení stavebních hmot. 

Předchozí ředitel úseku, pan Ing. Karel Menzel, CSC., odchází do důchodu, ale bude s TZÚS Praha, s.p., nadále spolupracovat.