Predikce akustických vlastností stavebních konstrukcí

Pro naše zákazníky poskytujeme novou službu - sofistikovanou predikci vzduchové neprůzvučnosti stěn, podlah, střech, stropů a výplní otvorů.

Komplexní monitoring kvality vnitřního prostředí

TZÚS Praha, s.p., nově nabízí komplexní monitoring kvality vnitřního prostředí v budovách.

"Reakreditace" certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu úspěšně absolvoval posuzování ČIA za účelem prodloužení platnosti akreditace.

Chemické laboratoře o.z. ZÚLP v novém

V březnu letošního roku se náš odštěpný závod ZÚLP přestěhoval do nové budovy v areálu pobočky České Budějovice, do Nemanické ulice.

Vzájemné uznávání a použití stavebních výrobků do staveb v ČR

Dne 19. dubna 2020 nabylo účinnosti nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě EU (neharmonizovaná oblast).

Nová norma pro EPD stavebních produktů

V závěru roku 2019 byla v CEN schválena norma EN 15804+A2 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů.

Revize ČSN 73 2902:2020

V průběhu tohoto roku bude vydána revize normy ČSN 73 2902:2020 ETICS - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem.

Významný nárůst poptávky po měření přírodních radionuklidů na Slovensku

TZÚS Praha, s.p., je legitimním subjektem registrovaným na Slovensku, jež je oprávněn k měření a hodnocení přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech.

EUROLAB Newsletter No. 1/2020

V dubnu vyšlo první číslo EUROLAB Newsletteru v roce 2020.

Nová zvláštní odborná způsobilost pro měření a hodnocení přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Náš zaměstnanec pan Bc. Ota Brynda, úspěšně složil odbornou zkoušku a bylo mu Státním úřadem pro jadernou bezpečnost uděleno oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz