Nová zvláštní odborná způsobilost pro měření a hodnocení přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Náš zaměstnanec pan Bc. Ota Brynda úspěšně složil odbornou zkoušku a bylo mu Státním úřadem pro jadernou bezpečnost uděleno na základě §31 odst. 2 zák. č. 263/2016 Sb., atomový zákon, oprávnění k vykonávání činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany v rozsahu řízení a vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany podle §9 odst. 2, písm. h) bodů 1 až 3 a 5 až 7 atomového zákona, podle §3 písm. c) vyhlášky č. 409/2016 Sb., o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta, a to:

  • měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních výrobcích a surovinách s očekávaným zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů, které jsou určeny k zabudování do staveb s obytnými nebo pobytovými místnostmi.