"Reakreditace" certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu (COSM) úspěšně absolvoval posuzování za účelem prodloužení platnosti akreditace ze strany Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Posuzování probíhalo za ztížených podmínek vlivem nouzového stavu v souvislosti s COVID-19 v březnu až květnu 2019, a to z velké části vzdáleným způsobem s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).

Posuzování proběhlo zdárně díky profesionálnímu vedení vedoucím posuzovatelem Ing. Jaroslavem Janákem, MBA, kompetenci, odbornosti, vstříctnosti i trpělivosti celé skupiny posuzovatelů a našich pracovníků COSM.

Tímto všem velmi děkuji.

V této chvíli jsme již krátce před vydáním nového Osvědčení o akreditaci (současné platí do 19.06.2020), poté bude k dispozici na našich webových stránkách.
 

Kontaktní osoby

Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Mobil:
+420 724 304 539
Telefon:
+420 286 019 404
Pozice:
ředitelka úseku, vedoucí certifikačního orgánu 3001, 3140, vedoucí ověřovacího orgánu 3179, manažer produktu CQS, vedoucí auditor systémů managementu
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem podle ČSN 74 6077, marketing
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení, Úsek marketingu