Chemické laboratoře o.z. ZÚLP v novém

V březnu letošního roku se náš odštěpný závod ZÚLP přestěhoval do nové budovy v areálu pobočky České Budějovice, do Nemanické ulice.

Úplnou obnovou prošly laboratoře analytické chemie. V laboratořích probíhá testování chemických vlastností různých výrobků např. hraček, školních potřeb, výrobků přicházejících do styku s potravinami, obalů, odpadů, včetně testování stavebních výrobků.
U stavebních výrobků analyzujeme např. emise VOC dle ČSN EN ISO 16000-10, emise formaldehydu komorovou metodou nebo styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Daří se postupně obnovovat přístrojové vybavení laboratoří. Nově byl zakoupen atomový absorbční spektrofotometr ContrAA 800 D, který je určen pro stanovení kovů v nejrůznějších matricích.
 

Kontaktní osoby

Ing. Monika Hegedüšová

Mobil:
+420 603 202 014
Telefon:
+420 386 709 173
Fax:
+420 386 709 112
Pozice:
ředitelka o.z., vedoucí ZL, vedoucí oddelení 10030, manager kvality
Specializace:
hračky, školní potřeby , výrobky pro děti, bytová chemie, zápalky
Pobočka:
o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu