Komplexní monitoring kvality vnitřního prostředí

TZÚS Praha, s.p., nově nabízí komplexní monitoring kvality vnitřního prostředí v budovách.

Čidla umožňují nepřetržitý monitoring koncentrace oxidu uhličitého a těkavých organických látek, relativní vlhkosti, teploty vzduchu a barometrického tlaku a též úroveň prašnosti PM 2,5 a PM 10. Data se posílají do cloudového úložiště a naši technici je dokáží okamžitě zpracovávat přes WiFi nebo přes bezdrátovou síť LoRaWAN.

Výsledky umožňují posoudit prašnost v budovách, vlhkost s ohledem na tvorbu plísní a porovnat koncentraci oxidu uhličitého v místnostech v závislosti na jejich provozu. Díky tomu je též možné přesně vyhodnocovat efekt různých systému větrání v budově.

 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb