Vzájemné uznávání a použití stavebních výrobků do staveb v ČR

Dne 19. dubna 2020 nabylo účinnosti nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě EU (neharmonizovaná oblast). 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s MMR, ČOI, ÚNMZ a TZÚS Praha, s.p., vydalo vyjádření k problematice vzájemného uznávání a povinnostem distributora dodávajícího na trh ČR neharmonizované stavební výrobky.

Od 19. 4. 2020 je možné využít nového institutu prohlášení pro vzájemné uznávání, vypracovaného v souladu s článkem 4 nařízení 2019/515/EU. Jeho účelem je jednodušší prokazování skutečnosti, že byl výrobek uveden na trh v souladu s právními předpisy pro účely vzájemného uznávání. Tímto dokumentem lze prokázat příslušným orgánům členského státu určení, že dané výrobky byly uvedeny v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě.  
Prohlášení pro vzájemné uznávání může zpracovat rovněž distributor v rozsahu stanoveném v nařízení.

Protože jsou stavební výrobky určeny k zabudování do staveb, bylo z důvodu bezpečnosti a s ohledem na specifické podmínky v ČR přijato nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Aby mohl být výrobek uvedený na trh v jiném členském státě a spadající pod  nařízení vlády č. 163/2002 Sb., použit ve stavbách v ČR, je třeba splnit podmínky uvedené v § 13a tohoto nařízení. Povinnost vyplývá zejména z ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Pokud chce distributor získat dokumentaci stanovenou v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v souladu s § 13a odst. 2, může se obrátit na některou z příslušných autorizovaných osob, která provede kompletní posouzení výrobku s využitím všech zkoušek provedených akreditovanými laboratořemi. TZÚS Praha, s.p., jako největší organizace v ČR zabývající se zkoušením a posuzováním shody stavebních výrobků nabízí služby distributorům k doplnění chybějících zkoušek a vystavení dokladu AO 204 o posouzení shody. 
 

Dokumenty ke stažení

Kontaktní osoby

Ing. Jozef Pôbiš

Mobil:
+420 734 432 075
Telefon:
+420 286 019 427
E-mail:
Pozice:
Ředitel úseku
Specializace:
Certifikace a osvědčování výrobků
Pobočka:
Úsek certifikace a osvědčování výrobků