Seminář EOTA v Káhiře

Dne 30.4.2019 se naši zaměstnanci na pozvání firmy OVM Middle and North Africa FZE aktivně zúčastnili semináře v Káhiře.

Zkušební zařízení pro zkoušení výrobků z kovů pro stavebnictví

Pobočka Ostrava je specializována na zkoušení, hodnocení a posuzování shody výrobků z kovů pro stavebnictví. Disponujeme moderními zkušebními zařízeními, které uspokojí požadavky na zkoušení nejnáročnějších zákazníků.

PAVUS, a.s., otvírá nové obchodní příležitosti svým klientům v Kuvajtu

PAVUS, a.s., člen TZÚS GROUP a dceřiná společnost TZÚS Praha, s.p., se v květnu 2019 stal uznávanou odbornou autoritou v Kuvajtu.

Publikujeme... časopis ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences

V dubnu 2019 vyšel v impaktovaném časopisu ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences článek Bending stiffness of selected types of glued I-beams made of wood-based materials.

Nové zkušební zařízení pro zkoušky integrity pilot

Od ledna 2019 je pobočka České Budějovice vybavena zařízením na provádění zkoušek integrity pilot metodou PIT - Pile Integrity Test a CHA - Cross hole analyser.

Setkání zaměstnanců TZÚS Praha, s.p.

Ve dnech 15.-16.5.2019 se uskutečnilo každoroční setkání zaměstnanců TZÚS Praha, s.p., které se konalo v příjemném prostředí Slatinných lázní v jihočeské Třeboni.

Shromáždění EUROLAB v Praze

Ve dnech 8. - 10. 5. 2019 se v Praze konalo shromáždění členů mezinárodního sdružení EUROLAB.

Nové vybavení pobočky TIS

Na začátku tohoto roku byl pobočkou TIS zakoupen dron, resp. kvadrokoptéra. Primárním požadavkem bylo získávání obrazového materiálu při nárazových zkouškách silničních záchytných systémů.

Zkušební zařízení pro zkoušení výrobků a konstrukcí na bázi dřeva, dřevěných a kovových konstrukcí

Pobočka Ostrava je specializována na zkoušení, hodnocení a posuzování shody výrobků a konstrukcí na bázi dřeva, dřevěných a kovových konstrukcí. Disponujeme moderními zkušebními zařízeními, které uspokojí požadavky na zkoušení nejnáročnějších zákazníků.

Publikujeme... časopis BETON

V časopisu BETON č. 2/2019 vyšel článek Tvrdoměrné metody zkoušení betonu - část II., na jehož zpracování se podílel zaměstnanec TZÚS Praha, s.p., pobočky TIS, pan Josef Červenka.

Nový zkušební lis na pobočce Teplice

Na pobočce Teplice byl instalován nový zkušební lis MATEST SERVO-PLUS 2000, tento zkušební lis má kapacitu 2000 kN, je vybaven ovládací a pohonnou jednotkou pro automatickou kontrolu rychlosti zatěžování.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz