PAVUS, a.s., otvírá nové obchodní příležitosti svým klientům v Kuvajtu

Kuvajtský trh skýtá značné příležitosti pro české výrobce technologií požární bezpečnosti a protipožární ochrany. Jednou z největších překážek v přístupu na tento trh však bylo, že místní certifikační úřad doposud neuznával české certifikace výrobků. PAVUS, a.s. (Požárně atestační a výzkumný ústav stavební), člen TZÚS GROUP za výrazné podpory České ambasády dokázal přesvědčit kuvajtské autority, aby uznávali jeho protokoly o zkouškách, odborné výroky a certifikáty

Celý proces posuzování způsobilosti začal před rokem v květnu 2018 návštěvou v Kuvajtu, kdy bylo úvodní představení společnosti všem odborným složkám Kuvajtského ředitelstvím požárních služeb. Úkolem této prezentace bylo přesvědčit odborné autority a vzbudit zájem o to, že v České republice existuje odborný subjekt na vysoké obdobné úrovni, který snese srovnání s jinými, již v Kuvajtu uznávanými odbornými autoritami celého světa (Velké Británie, Německa, Francie, Španělska, USA, Kanady, Austrálie a Jižní Koreje). 

Následovala inspekční cesta zástupcům KFSD do České republiky, kdy byly v PAVUS, a.s., na místě prověřeny, prostory, technická vybavenost, používané technologie a postupy používané při zkouškách a certifikací. Program mise také zahrnoval například i návštěvu Technického ústavu požární ochrany ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru ČR či výrobního závodu významného klienta PAVUS, a.s. 
V reprezentačních prostorách Černínského paláce se uskutečnil prezentační a matchmakingový seminář s delegací KFSD, vedené brigádním generálem Muhsenem Al-Qudaihim. Na akci prezentovalo osm českých výrobců, klientů PAVUS, a.s., své systémy a technologie požární ochrany budov. Zástupci kuvajtského požárního ředitelství si pochvalovali kvalitu, invenci a originalitu českých technologií a projevili o řadu z nich značný zájem.

Úspěch celého záměru se završil po návratu delegace zpět do Kuvajtu, kdy bylo v květnu 2019 na stánkách KFSD vyvěšeno oznámení o uznání PAVUS, a.s., uznávanou odbornou autoritou.
 
PAVUS, a.s., má záměr i nadále rozšiřovat tyto obchodní aktivity v dané oblasti s tím, že obdobný projekt holá v budoucnu zrealizovat v Kataru a ve Spojených arabských emirátech.
 

 

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Studnička

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozice:
ředitel úseku, předseda představenstva PAVUS, a.s.
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry, předpínací systémy
Pobočka:
Úsek pro technické posuzování (TAB)