Publikujeme... časopis ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences

V dubnu 2019 vyšel v impaktovaném časopisu ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences článek Bending stiffness of selected types of glued I-beams made of wood-based materials.

Na zpracování článku se společně s kolegy z Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava, fakulta stavební, podílel náš kolega z pobočky Ostrava pan Ing. Radek Papesch.


Článek si můžete přečíst na tomto odkazu.
 

 

Kontaktní osoby

Ing. Radek Papesch

Mobil:
+420 734 432 106
Telefon:
+420 595 707 224
Pozice:
Zkušební technik specialista, Posuzovatel
Specializace:
stavební materiály, dílce
Pobočka:
Ostrava