Zkušební zařízení pro zkoušení výrobků z kovů pro stavebnictví

Pobočka Ostrava je specializována na zkoušení, hodnocení a posuzování shody výrobků z kovů pro stavebnictví.
Disponujeme moderními zkušebními zařízeními, které uspokojí požadavky na zkoušení nejnáročnějších zákazníků.


Hydraulický zkušební trhací stroj EU 100 s rozsahem do 1 000 kN:
Zkušební stroj je určený pro zkoušky tahem oceli pro výztuž do betonu, zejména pak sedmidrátových pramenců pro předpínací výztuž. 
Zkušební stroj je opatřen videoextensometrem pro přesné (optické) měření tažnosti zkušebních vzorků na počáteční měřené délce 500 mm a hydraulickými čelistmi pro dokonalé uchycení konců zkušebního tělesa.
Přesným snímáním hodnot síly a dráhy (prodloužení) s vysokým rozlišením je zařízení schopno s vysokou přesností stanovit hodnoty smluvní meze kluzu, modulu pružnosti a prodloužení (tažnosti).
Zkoušky tahem prováděné na tomto zkušebním trhacím stroji odpovídají požadavkům ČSN EN ISO 6892-1 pro zkoušku tahem, požadavkům ČSN EN ISO 15630-1 pro zkoušku tahem ocelí pro výztuž do betonu a ČSN EN ISO 15630-3 pro zkoušku tahem předpínací výztuže.
Kalibrace zkušebního zařízení včetně videoextenzometru je prováděna externí organizací pravidelně 1x ročně.

 

 

 

Zkušební zařízení RM 303 firmy ECM Datensysteme GmbH:
Jednoúčelové zkušební optické zařízení je určeno k měření tvarové a rozměrové přesnosti žebříkových ocelí (betonářských výztuží) a následnému výpočtu jejich vztažné plochy, která charakterizuje soudržnost oceli s betonem (její kotevní schopnosti).
Zkušební zařízení je osázeno třemi videokamerami, opatřeno rychloupínacím sklíčidlem do průměru 50mm, motorovou jednotkou pro krokové otáčení oceli, speciálním bočním LED osvětlením a PC jednotkou s obrazovkou.
Zařízení RM 303 je schopno spolehlivě pracovat při teplotách od 0o do + 40o a při vlhkosti prostředí do 90%. 
Kalibrace zkušebního zařízení je prováděna obsluhujícím personálem v pravidelných, 3 - měsíčních intervalech za pomocí etalonů a speciálního programu dodaných výrobcem zařízení.
Zkušební zařízení RM 303 je nenáročné jak na obsluhu, tak na podmínky, při kterých je schopno spolehlivě pracovat. Obslužný program navíc obsahuje možnosti výpočtu vztažné plochy podle jak mezinárodního standardu EN ISO 15630, tak podle různých národních norem (DIN, ÖNORM, PN…).
V současné době fungují v ČR pouze dvě zkušební zařízení tohoto rozsahu.

  

Kontaktní osoby

Ing. Stanislav Zrza, IWE

Mobil:
+420 734 432 059
Telefon:
+420 595 707 221
E-mail:
Pozice:
hlavní specialista, vedoucí oddělení, vedoucí posuzovatel, vedoucí auditor IMS
Specializace:
kovy ve stavebnictví
Pobočka:
Ostrava

Ing. Vojtěch Šebek

Mobil:
+420 606 724 644
Telefon:
+420 595 707 201
E-mail:
Pozice:
ředitel pobočky Ostrava
Specializace:
Pobočka:
Ostrava