Zkušební zařízení pro zkoušení výrobků a konstrukcí na bázi dřeva, dřevěných a kovových konstrukcí

Pobočka Ostrava je specializována na zkoušení, hodnocení a posuzování shody výrobků a konstrukcí na bázi dřeva, dřevěných a kovových konstrukcí.
Disponujeme moderními zkušebními zařízeními, které uspokojí požadavky na zkoušení nejnáročnějších zákazníků.
 

Malá Lámací dráha:
Využívána k tlakovému, tahovému, ohybovému zkoušení menších výrobků na bázi dřeva (stropní překlady, fasádní desky, palety, cementotřískové desky).
Zatěžování a rychlost zatěžování do výše 120 kN je ovládáno počítačem se SW TIRA.
Tento SW umožňuje i vykreslení grafů, např. závislosti průhybu na síle apod. dle volby a požadavku zákazníka.

 
 

Zkouška příčné tuhosti panelu:
Zkušební rám byl vyvinut ve spolupráci s VŠB-TUO, fakultou stavební.
Je využíván ke zkouškám stěnových a stropních panelů.
Pro vývin potřebné tlačné síly, svislé nebo vodorovné zatížení, je využíván přenosný hydraulický válec.
Možné sledování a odečet deformací je zajištěno osazenými digitálními snímači Ahlborn ALMEMO 710 pro.
SW snímačů Ahlborn ALMEMO 710 pro umožňuje i vykreslení grafů, např. závislosti deformací na síle apod. dle volby a požadavku zákazníka.

 
 

Datalogger Ahlborn ALMEMO 710:
Určen pro měření a záznam dynamických veličin (síla, tlak, dráha aj.) digitálními snímači. Měřené hodnoty lze zobrazovat na barevném displeji a samozřejmě SW zařízení umožňuje i vykreslení grafů, např. závislosti průhybu na síle apod. dle volby a požadavku zákazníka.
Zařízení je využíváno při zkouškách výrobků na bázi dřeva (I-nosníky, CLT prvky), betonových výrobků (trouby, šachtové dílce, zákrytové desky, silniční panely), či kovových konstrukcí.
Přístroj je přenosný, umožňující použití i v těžkých průmyslových podmínkách.

 
 


 

 

Kontaktní osoby

Ing. Vladimír Plaček, PhD.

Mobil:
+420 602 507 972
Telefon:
+420 595 707 231
Pozice:
hlavní specialista, vedoucí oddělení, vedoucí posuzovatel, vedoucí auditor IMS
Specializace:
stavební materiály, dílce
Pobočka:
Ostrava

Ing. Vojtěch Šebek

Mobil:
+420 606 724 644
Telefon:
+420 595 707 201
E-mail:
Pozice:
ředitel pobočky Ostrava
Specializace:
Pobočka:
Ostrava