Nový zkušební lis na pobočce Teplice

Na pobočce Teplice byl instalován nový zkušební lis MATEST SERVO-PLUS 2000. Tento zkušební lis má kapacitu 2000 kN, je vybaven ovládací a pohonnou jednotkou pro automatickou kontrolu rychlosti zatěžování. Jednotka umožňuje automatickou kontrolu rychlosti zatěžování a všech fází průběhu zkoušky. Mikroprocesor na bázi PC umožňuje jednoduché nastavení požadovaných parametrů a rychlé provedení zkoušky. Lis je doplněn o systém s přídavným snímačem tlaku 160 Bar (600 kN) pro zkoušky modulů pružnosti. Tento systém umožňuje regulaci nárůstu, udržování a poklesu síly. V kombinaci se snímačem síly, snímači délkových změn a deformací umožňuje zkoušky průhybů, deformací, moduly pružnosti atd.

Nový zkušební lis nahradil dlouhodobě používaný lis EDT 1600 s kapacitou 1600 kN, jež byl vyroben ještě před rokem 1990 a za dobu jeho používání v  betonářské laboratoři pobočky Teplice na něm byly vyzkoušeny desítky tisíc vzorků na pevnost v tlaku.  

TZÚS Praha, s.p., provádí posuzování shody výroby čerstvého betonu podle zákona o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády a vykonávání dohledu nad systémem řízení výroby v rozsahu stanoveném technickou specifikací ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404, TKP 18 MDS, TKP 17 ČD.
Služby pobočky Teplice v oboru beton zahrnují odběry a zkoušení čerstvého betonu (konzistence, obsah vzduchu, objemová hmotnost, teplota), stanovení charakteristik ztvrdlého betonu (pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám, vodotěsnost), jádrové vývrty o 50 – 150 mm, nedestruktivní zkoušky pevnosti v tlaku (sklerometricky), stanovení pevnosti v tahu povrchových vrstev, zkoušky přilnavosti povrchových úprav a izolací k podkladu a kompletní zkoušky betonových směsí. 

Investicí do nové lisu vycházíme vstříc požadavkům našich zákazníků.

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb