Pobočka Ostrava

TZÚS Praha, s.p., pobočka Ostrava zajišťuje služby ve všech základních oblastech nabídky podniku, jako jsou certifikace výrobků a systémů managementu, certifikace budov, zkoušení materiálů, prvků a konstrukcí, inspekce staveb, metrologie a ostatní. Veškeré služby jsou zajišťovány přímo na pobočce nebo jsou koordinovány s ostatními pobočkami či úseky TZÚS Praha, s.p., v České republice.

Pobočky TZÚS Praha, s.p., jsou umístěny v důležitých centrech hlavních regionů ČR a všechny standardně nabízejí základní služby podniku, avšak vzhledem k lokalitě nebo vytíženosti zejména zkušebních kapacit podléhají jisté míře specializace a poskytují služby unikátní v portfoliu TZÚS Praha, s.p., či dokonce v nabídce konkurenčních podniků v České republice.

Mezi specializované služby na pobočce Ostrava patří certifikace, zkoušení a poradenství v těchto oborech: 

  • kovy ve stavebnictví
  • konstrukční dřevo, dřevěné konstrukce, výrobky na bázi dřeva, dílce na bázi dřeva
  • vláknocementové výrobky, beton, betonové výrobky, nepálené zdící materiály
  • betonové prefabrikované výrobky s měkkou i předpjatou výztuží, dutinové panely, betonové sloupy a stožáry, žebrové prvky
  • kamenivo přírodní i umělé, maltové směsi, cement., popílky
  • tepelně izolační výrobky a energetické poradenství
  • stavební konstrukce a mosty včetně zatěžovacích zkoušek
  • autorizované metrologické středisko AMS69 a kalibrační laboratoř č. 2275 provádějící kalibraci a ověřování domovních a bytových vodoměrů, průtokoměrů, objemových vodoměrů a měřičů tepla a chladu s jejich členy, více zde
Přehled nabízených služeb
Nabídka služeb Kontakty Jak se k nám dostanete

Kontaktní osoba

Ing. Vojtěch Šebek
ředitel pobočky Ostrava
Tel.: +420 595 707 201 Mobil: +420 606 724 644 E-mail: sebek@tzus.cz
Ing. Vladimír Plaček, PhD.
vedoucí střediska stavebních materiálů, dílců
Tel.: +420 595 707 231 Mobil: +420 602 507 972 E-mail: placek@tzus.cz
Ing. Eva Dufková
vedoucí oddělení stavebních konstrukcí a mostů
Tel.: +420 595 707 261 Mobil: +420 602 894 430 E-mail: dufkova@tzus.cz
Ing. František Moler
vedoucí AMS 69, energetický specialista MPO
Tel.: +420 595 707 271 Mobil: +420 724 337 085 E-mail: moler@tzus.cz
Ing. Stanislav Zrza
Hlavní specialista pro kovy ve stavebnictví
Tel.: +420 595 707 221 Mobil: +420 734 432 059 E-mail: zrza@tzus.cz
Ing. Jana Mičicová
vedoucí AZL
Tel.: +420 595 707 242 E-mail: micicova@tzus.cz
Další kontakty
Jméno *:
E-mail *:
Telefon:
Váš dotaz *: