Proceq

Zastoupení firmy PROCEQ, S.A., Švýcarsko pro ČR a SR

V roce 1954 zahájila švýcarská firma  PROCEQ SA výrobu přístroje na zkoušení betonu vyvinutého Ing. Ernstem Schmidtem z Basileje. Tento přístroj představuje skutečně první technickou metodu spolehlivě založenou na dlouhodobém podrobném vědeckém výzkumu, podle které může být kvalita betonu kontrolována přímo na stavbě. Od té doby bylo postupně vyvinuto mnoho dalších přístrojů, kterými lze spolehlivě měřit různé parametry a kvalitu přímo na stavbě a přitom bez destruktivních vlivů na měřený objekt. Firma vyrábí a do celého světa dodává přístroje z následujících oborů

Nedestruktivní měření ve stavebnictví:

 • kladívko na zkoušení betonu originál SCHMIDT
 • elektronické kladívko SILVER SCHMIDT
 • tvrdoměr DIGI-SCHMIDT
 • indikátor výztuže PROFOMETER
 • indikátor výztuže PROFOSCOPE
 • analyzátor koroze výztuže CANIN
 • měřič permeability TORRENT
 • přístroj na měření přídržnosti DYNA / DY-2
 • ultrazvukový přístroj PUNDIT
 • měřič odporu RESIPOD
 • vlhkoměr HYGROPIN

Přenosné tvrdoměry na kovy:

 • elektronický tvrdoměr na kovy EQUOTIP
 • kapesní elektronický tvrdoměr na kovy EQUOTIP PICCOLO
 • kapesní elektronický tvrdoměr na kovy EQUOTIP BAMBINO
 • kapesní bateriový tvrdoměr na kovy EQUOPEN
 • elektronický tvrdoměr na kovy EQUOSTAT
 • automatický měřící systém EQUOmatic
 • ultrazvukový tloušťkoměr ZONOTIP

Zkoušení rolí papírů a fólií:

 • přístroj na zkoušení rolí PAROtester 2
 • přístroj na zkoušení rolí PaperSchmidt

Podrobněji k uvedeným přístrojům - viz odborný článek zde.

Záruční a pozáruční servis

Certifikované servisní centrum působící při pobočce TIS je oprávněno provádět opravy, seřizování a kalibraci výrobků firmy PROCEQ SA. K zajišťovaným činnostem jsou používány originální díly a přípravky.
Dle charakteru závady je případně oprava řešena s techniky výrobce; pokud je to nutné, je přístroj zasílán k opravě a seřízení výrobci.

Dokumenty ke stažení

Kontaktní formulář

Kontaktní osoby

Josef Červenka

Mobil:
+420 724 067 855
Telefon:
+420 286 019 478
Pozice:
vedoucí oddělení, vedoucí kalibrační laboratoře, vedoucí AMS, prodej zkušební a měřící techniky PROCEQ
Specializace:
metrologie, nedestruktivní zkušebnictví
Pobočka:
Technicko inženýrské služby