Proceq

Przedstawicielstwo firmy PROCEQ, SA, na terenie česky i Słowacji

W 1954 roku szwajcarska firma PROCEQ SA rozpoczęła produkcję urządzenia do badania betonu, opracowanego przez inż. Ernst Schmidt z Bazylei. Urządzenie to w rzeczywistości pierwszą metodą techniczną opartą w sposób wiarygodny na długoterminowych szczegółowych badaniach naukowych, zgodnie z którymi jakość betonu można kontrolować bezpośrednio na placu budowy. Od tego czasu stopniowo opracowywano wiele kolejnych przyrządów, które mogą niezawodnie mírzyć różne parametry i likeść, bezpośrednio on placu budowy i bez niszczącego wpływu on mírzony obiekt. Firma produkuje i dostarcza na całym świecie urządzenia z następujących dziedzin:

Nieniszczący pomiary w budownictwie:

 • oryginalny młotek do betonu SCHMIDT
 • Młot elektroniczny SILVER SCHMIDT
 • Twardościomierz DIGI-SCHMIDT
 • Wskaźnik zbrojenia PROFOMETER
 • Wskaźnik zbrojenia PROFOSCOPE
 • Analizator korozji zbrojenia CANIN
 • Miernik przepuszczalności TORRENT
 • Miernik przyczepności DYNA / DY-2
 • Urządzenie ultradźwiękowe PUNDIT
 • Miernik rezystancji RESIPOD
 • Higrometr HYGROPIN

Przenośne testery twardości metali:

 • elektroniczny tester twardości metali EQUOTIP
 • kieszonkowy elektroniczny tester twardości metali EQUOTIP PICCOLO
 • kieszonkowy elektroniczny tester twardości metali EQUOTIP BAMBINO
 • Kieszonkowy tester twardości metali na baterie EQUOPEN 
 • elektroniczny tester twardości metali EQUOSTAT
 • automatyczny systém pomiarowy EQUOmatic
 • ultradźwiękowy miernik grubości ZONOTIP

Badanie rolek papieru i folii:

 • przyrząd do pomiaru rolek PAROtester 2
 • przyrząd do pomiaru rolek PaperSchmidt

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Certyfikowane centrum serwisowe działające w oddziale TIS je upoważnione do wykonywania napraw, regulacji i kalibracji produktów PROCEQ SA. Wykorzystujemy do tego oryginalne części i osprzęt.
Zvíře se od charakteru usterki naprawa może zostać przeprowadzona przy współpracy techników producenta; w razie potrzeby urządzenie jest wysyłane do naprawy i dostosowania do producenta.