Identyfikacja i rejestracja-produkcji zbrojenia betonu zgodnie z ČSN 42 0139

Numery identyfikacyjne zakładom produkującym zbrojenia do betonu nadaje w Czechach Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p, na podstawie pozwolenia wydanego przez Ministerstwo przemysłu i handlu z dnia 14.10.2015 r. nr 21401/2015.

Sposób złożenia wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego zakładu produkcyjnego wykorzystywanego w Czechach regulują „Zasady identyfikacji i rejestracji produkcji stali żebrowanej do zbrojenia betonu zgodnie z ČSN 42 0139” wydane przez Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p 

Po przypisaniu numeru identyfikacyjnego zakład zostaje wpisany na listę certyfikowanych w Czechach producentów żebrowanej stali zbrojeniowej.
 

 

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Ing. Stanislav Zrza, IWE

Mobil:
+420 734 432 059
Telefon:
+420 595 707 221
E-mail:
Pozycja:
Kierownik wydziału „Metale w budownictwie“
Specjalizacja:
Główny specjalista TZÚS Praha, s.p. w dziedzinie wyrobów metalowych dla budownictwa
Oddział:
Ostrawa