Bezpieczna i jakościowa zabawka

 
Znak jest przeznaczony dla producentów, którzy chcą wykazać, że zwracają zwiększoną uwagę na bezpieczeństwo i jakość swoich produktów i kupujących, którzy dzięki niemu łatwo rozpoznają zabawkę z gwarancją bezpieczeństwa i jakości.

Wymagania:
  • Spełnienie podstawowych wymagań bezpieczeństwa zabawek zgodnie z czeskim rozporządzeniem rządu nr 86/2011 Sb., z późn. zm. (normy ČSN EN 71, części 1–5, 7–14, ČSN EN 62 115)
  • Spełnienie rozszerzonych wymagań bezpieczeństwa zabawek, np.
  • weryfikacja zawartości innych substancji zgodnie z REACH - ftalany, pierwszorzędowe aminy aromatyczne, kadm,
  • WWA, środki zmniejszające palność, itp.
  • w przypadku zabawek elektrycznych, zgodność z wymogami rozporządzenia ROHs dotyczącymi zawartości Pb, Cd, Hg, Cr6 +, PBB, PBDE
  • Sprawdzanie jakości zabawek
  • Weryfikacja systemu jakości produkcji
  • Sprawdzanie za pomocą kwestionariusza zadowolenia z zabawki sprzedawców i użytkowników
  • Późniejsze regularne kontrole bezpieczeństwa zabawki
 
Ing. Lenka Sobotová
sobotova@tzus.cz
Tel.: 603 20 20 16, 386 709 125