Klasyfikacje pożarne oraz ekspertyzy

Oddział PBS zapewnia ekspertyzy przeciwpożarowe, opinie i zastosowania wyników badań konstrukcji budowlanych i wyrobów na potrzeby certyfikacji; procesu budowy i kolaudacji.
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej odbywa się zgodnie z EN 15269- .. (odcięcia przeciwpożarowe); EN 15254- .. (konstrukcje nienośne); EN 15080- .. (konstrukcje nośne); EN 15882- .. (instalacje użytkowe - uszczelnienie złączy, przejść, połączeń, przewody wentylacyjny).
Klasyfikacja odporności ogniowej i reakcji na ogień wyrobów i konstrukcji budowlanych odbywa się zgodnie z europejskimi normami klasyfikacyjnymi serii EN 13501- .., a następnie w Czechach konstrukcje budowlane są klasyfikowane do odpowiedniego rodzaju zgodnie z ČSN 73 0810.

 Zakres działalności:

  • nośne i nienośne konstrukcje przeciwpożarowe (pionowe, pochyłe i poziome)
  • ognioodporne, dymoszczelne oraz ognioodporne i dymoszczelne zamknięcia otworów
  • szybowe drzwi wind
  • powłoki przeciwpożarowe, natryski i okładziny konstrukcji budowlanych
  • systemy uszczelnień przepustów kabli i przewodów elementy oddzielnie przeciwpożarowego
  • systemy uszczelnień szczelin budowlanych
  • kominy i wkłady kominowe
  • przewody i klapy wentylacyjne

 

Dokumenty do pobrania

Formularz kontaktowy

Osoby kontaktowe

Josef Červenka

Mobil:
+420 724 067 855
Telefon:
+420 286 019 478
Pozycja:
Specjalizacja:
Oddział: