Požární klasifikace a expertízy

Pobočka PBS zajišťuje požární expertizy, odborné posudky a aplikace výsledků zkoušek stavebních konstrukcí a výrobků pro účely certifikace; stavebního a kolaudačního řízení.
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti se provádí dle ČSN EN 15269-..   (požární uzávěry); ČSN EN 15254-.. (nenosné konstrukce); ČSN EN 15080-.. (nosné  konstrukce); ČSN EN 15882-.. (provozní instalace - těsnění prostupů, spár, vzduchotechnická potrubí).
Klasifikace požární odolnosti a reakce na oheň stavebních výrobků a konstrukcí se provádí podle evropských klasifikačních norem řady ČSN EN 13501-.. a následně se stavební konstrukce zatřiďují do druhu konstrukce  dle ČSN 73 0810.
 

Rozsah působnosti:

  • požárně dělicí stavební konstrukce nosné i nenosné (svislé, šikmé  a vodorovné)
  • požární, kouřotěsné a požárně kouřotěsné uzávěry
  • šachetní výtahové dveře
  • požárně ochranné nátěry, nástřiky a obklady stavebních konstrukcí
  • těsnicí systémy prostupů kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi
  • těsnicí systémy stavebních spár
  • komíny a komínové vložky
  • vzduchotechnická potrubí a klapky

Kontaktní formulář