Bezpečná a kvalitní hračka

Značka je určena výrobcům, kteří chtějí ukázat, že věnují zvýšenou pozornost
bezpečnosti a kvalitě svých výrobků i kupujícím, kteří  podle ní snadno
rozeznají hračku se zárukou bezpečnosti a kvality.

Požadavky:

 • Splnění základních požadavků na bezpečnost hračky podle NV č.86/2011 Sb., v platném znění
 •    (normy ČSN EN 71, části 1 - 5, 7 - 14, ČSN EN 62 115)
 • Splnění rozšířených požadavků na bezpečnost hračky, např.
  • prověření obsahů dalších látek podle nařízení REACH – ftaláty, primární aromatické aminy, kadmium,         
  •   PAU, zpomalovače hoření,….
  • u elektrických hraček splnění požadavků Nařízení ROHs na obsah Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE
 • Prověření kvality hraček
 • Prověření systému kvality výroby
 • Prověření spokojenosti prodejců a uživatelů s hračkou formou dotazníku
 • Následné pravidelné kontroly bezpečnosti hračky

Informace k certifikačnímu procesu(ke stažení PDF):

TZÚS Praha, s.p, o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu, Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Ing. Lenka Sobotová
sobotova@tzus.cz
Tel.: 603 20 20 16, 386 709 125