Bezpečná a kvalitní hračka

Značka je určena výrobcům, kteří chtějí ukázat, že věnují zvýšenou pozornost
bezpečnosti a kvalitě svých výrobků i kupujícím, kteří  podle ní snadno
rozeznají hračku se zárukou bezpečnosti a kvality.

Požadavky:

 • Splnění základních požadavků na bezpečnost hračky podle NV č.86/2011 Sb., v platném znění
 •    (normy ČSN EN 71, části 1 - 5, 7 - 14, ČSN EN 62 115)
 • Splnění rozšířených požadavků na bezpečnost hračky, např.
  • prověření obsahů dalších látek podle nařízení REACH – ftaláty, primární aromatické aminy, kadmium,         
  •   PAU, zpomalovače hoření,….
  • u elektrických hraček splnění požadavků Nařízení ROHs na obsah Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE
 • Prověření kvality hraček
 • Prověření systému kvality výroby
 • Prověření spokojenosti prodejců a uživatelů s hračkou formou dotazníku
 • Následné pravidelné kontroly bezpečnosti hračky

Informace k certifikačnímu procesu(ke stažení PDF):

TZÚS Praha, s.p, o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu, Nemanická 441/8, 370 10 České Budějovice

Osvědčení držitelů značky kvality Bezpečná kvalitní značka naleznete zde:

Kontaktní osoby

Ing. Monika Hegedüšová

Mobil:
+420 603 202 014
Telefon:
+420 386 709 173
Fax:
+420 386 709 112
Pozice:
vedoucí oddělení výrobků pro děti, vedoucí ZL, manager kvality
Specializace:
hračky, školní potřeby , výrobky pro děti, bytová chemie, zápalky
Pobočka:
o.z. Zkušební ústav lehkého průmyslu