Video prezentace přístrojů PROCEQ

Nedestruktivní měření ve stavebnictví:

 • kladívko na zkoušení betonu originál SCHMIDT

 • elektronické kladívko SILVER SCHMIDT

 • tvrdoměr DIGI-SCHMIDT
 • indikátor výztuže PROFOMETER

 • indikátor výztuže PROFOSCOPE

 • analyzátor koroze výztuže CANIN

 • měřič permeability TORRENT
 • přístroj na měření přídržnosti DYNA / DY-2

 • ultrazvukový přístroj PUNDIT

 • měřič odporu RESIDOP

 • vlhkoměr HYGROPIN

Přenosné tvrdoměry na kovy:

 • elektronický tvrdoměr na kovy EQUOTIP

 • kapesní elektronický tvrdoměr na kovy EQUOTIP PICCOLO

 • kapesní elektronický tvrdoměr na kovy EQUOTIP BAMBINO
 • elektronický tvrdoměr na kovy EQUOSTAT
 • automatický měřící systém EQUOmatic
 • ultrazvukový tloušťkoměr ZONOTIP
 • měřič brzdového obložení CARBOTEQ

Zkoušení rolí papírů a fólií:

 • přístroj na zkoušení rolí PAROtester 2
 • přístroj na zkoušení rolí PaperSchmidt