Naše akreditované služby... Certifikace kvalifikovaného stavebního dodavatele (zákon č. 134/2016 Sb.)

Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů (CO č. 3140) obdržel po úspěšném absolvování mimořádného posuzování ČIA Osvědčení o akreditaci.

Mozaika v zasedací místnosti pobočky Teplice

Jde o dílo z roku 1977, jež je provedeno z prefabrikovaných skleněných kostek. Signatura autora je vpravo dole.

Podílíme se na projektech... Akustický katalog

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., dokončil zpracování otevřeného on-line katalogu laboratorně ověřených akustických vlastností stavebních konstrukcí a materiálů. Katalog byl řešen v rámci plánu standardizace – Programu rozvoje zkušebnictví ÚNMZ – číslo úkolu 16/5.11/204.

Z naší historie... Video ke 20. výročí založení podniku z roku 1973

Níže můžete zhlédnout unikátní krátký film o našem podniku z roku 1973 v celkové délce cca 19 minut.

Investujeme... Zkušební zařízení pro měření tepelného odporu MPT-01

Součástí zkvalitnění služeb TZÚS Praha, s.p., je také kontinuální obnova a modernizace zkušebního zařízení.

Veletrh BAU 2017 - evoluce nikoliv revoluce

Po dvou letech se opět otevřely brány Mnichovského stavebního veletrhu BAU 2017. Tento svátek všech zájemců o stavebnictví opět přivítal statisíce návštěvníků z celého světa.

Publikujeme... Perspektivy kvality 12/2016

V čísle 12/2016 časopisu Perspektivy kvality, vydávaném Českou společností pro jakost, vyšel článek našeho zaměstnance pana Bc. Luboše Hausnera.

Naše akreditované služby... Dozvuková komora

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., nabízí služby v oboru akustiky.

BIM - metoda pro komplexní modelování staveb

BIM (Building Information Modeling) představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu.

Naše akreditované služby... Změny v inspekčním orgánu

V závěru roku 2016 úspěšně prošel inspekční orgán Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., (inspekční orgán č. 4003) reakreditačním posuzováním ČIA.

Zlevněná vstupenka na veletrh FOR PASIV

Ve dnech 9.-11. 2. 2017 se koná na výstavišti PVA EXPO PRAHA 5. veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz