Mozaika v zasedací místnosti pobočky Teplice

Jde o dílo z roku 1977, jež je provedeno z prefabrikovaných skleněných kostek. Signatura autora je vpravo dole.

Mozaika s názvem „Zkoušení a certifikace“ ve své kompozici kombinuje organické prvky - středový oranžový motiv a nad ním slunce a geometrické tvary - rastr obdélných barevných ploch a ocelové nosníky profilu „I“. Středový prvek kompozice je plochou klenbou v půdorysu.

Mozaika v zásadě odkazuje na tradiční zaměření našeho podniku, jež spočívá ve zkoušení stavebních materiálů, konstrukcí a certifikaci.
Celkově se jedná o kvalitní umělecké dílo s vyváženou barevnou skladbou a kompozicí. Autorem mozaiky je Ladislav Lapáček (1920 – 1993), těžiště jeho práce tvořila grafika a kaligrafie.

Proti těmto drobnějším pracím stojí návrhy monumentálních mozaikových realizací, z nichž byla řada realizována v interiérech a exteriérech budov v Lapáčkově působišti Ústí nad Labem a jeho okolí. Mezi další zachovalé interiérové mozaiky autora patří mozaika zdobící stěnu bazénu plavecké haly Ústí nad Labem - Klíše z roku 1985, která byla v nedávné době restaurována. Další mozaiku vytvořil v roce 1972 pro průčelí mateřské školy v Litvínově. Z autorových exteriérových realizací se zachovaly pouze dvě skleněné mozaiky dotvářející prostor koupaliště lázní Brná v Ústí nad Labem.

Naše mozaika bude zařazena do databáze exteriérové kamenné a keramické mozaiky a vybrané interiérové mozaiky, která vzniká v rámci projektu Ministerstva kultury G16P02M056 a s názvem Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene. Tento projekt řeší Fakulta restaurování Univerzity Pardubice a Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha.

Mozaika „Zkoušení a certifikace“ není zpřístupněna veřejnosti, avšak zájemci z řad zákazníků TZÚS Praha, s.p., mají jedinečnou možnost umělecké dílo zhlédnout během návštěvy pobočky Teplice.
 

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb