Investujeme... Zkušební zařízení pro měření tepelného odporu MPT-01

Součástí zkvalitnění služeb TZÚS Praha, s.p., je také kontinuální obnova a modernizace zkušebního zařízení. V souladu s tímto záměrem bylo pro pobočku v Českých Budějovicích pořízeno zcela nové zkušební zařízení pro měření tepelného odporu R [m2.K.W-1]  stavebních prvků a konstrukcí. Jedná se o zařízení pracující na principu kalibrované chráněné teplé skříně v souladu s normou ČSN EN ISO 8990:1998 - Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá skříň.

Zařízení sestává ze dvou samostatných částí (skříní) – topné a chladící, resp. teplé a studené, které jsou vždy kontaktně upevňovány k bočním stranám zkoušeného vzorku o rozměrech cca 180 x 180 cm. Možný rozsah tloušťky zkoušených prvků se pohybuje přibližně v rozmezí 5 – 60 cm. V každé části zařízení je následně udržována přednastavená teplota pro dosažení tepelného toku skrze měřený vzorek. Rovnoměrné rozložení teploty vzduchu uvnitř jednotlivých skříní zajišťují pomalu rotující mísící lopatky. Studená strana obsahuje kompresorový chladící okruh se vzduchem chlazeným kondenzátorem a je možno ji programovat v rozsahu cca 0°C ÷ -15°C. Teplá strana sestává z měrné a kompenzační části, přičemž v průběhu měření je v obou částech s vysokou přesností udržována konstantní teplota pro minimalizaci bočních tepelných toků vzorkem a tepelných ztrát stěnami měrné skříně. Regulace teplé strany probíhá v rozsahu cca 10°C ÷ 40°C. Měrná část teplé strany má rozměry přibližně 102 x 102 cm a splňuje tak i požadavek normy na měření vzorků s tloušťkou nad 33 cm. Součástí obou skříní je také svazek vždy 9 platinových teplotních čidel (PT100) pro snímání povrchových teplot vzorku. Kvalitní tepelnou izolaci obou částí přístroje zajišťují sendvičové PUR panely tl. 100 mm.

Měřené hodnoty jsou zobrazovány na polohovatelném externím displeji, přičemž zařízení umožňuje také dálkový přístup v rámci interní počítačové sítě, popř. je možné jej osadit bezdrátovým modulem. Z naměřených hodnot teploty a el. příkonu potřebného pro dosažení ustáleného tepelného toku skrze zkoušený vzorek je následně vypočten výsledný tepelný odpor konstrukce.

Hlavními přednostmi zařízení jsou vysoká přesnost měření, plynulá regulace potřebného el. příkonu, promyšlená eliminace nežádoucích zdrojů tepla a v neposlední řadě autonomní provoz, kdy po prvotním nastavení probíhá ukládání naměřených dat do integrované paměti přístroje bez nutnosti komunikace s řídícím PC.
 

Kontaktní osoby

Ing. Jan Tripes

Mobil:
+420 607 774 395
Telefon:
+420 387 023 230
Pozice:
hlavní specialista (energ. náročnost staveb), vedoucí posuzovatel, zpracovatel ETA, zpracovatel posudků
Specializace:
ETICS, tepelně izolační výrobky, výplně otvorů, montované fasádní systémy, energetická náročnost budov, PENB, termovize, metodika SBToolCZ, Blower Door test, tepelně technické výpočty
Pobočka:
České Budějovice