Naše akreditované služby... Certifikace kvalifikovaného stavebního dodavatele (zákon č. 134/2016 Sb.)

Certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů (CO č. 3140) obdržel po úspěšném absolvování mimořádného posuzování ČIA Osvědčení o akreditaci vydané podle akreditační normy ČSN EN ISO/IEC 17065 a nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 
Zjednodušte si „papírování“ při podávání nabídek do veřejných výběrových řízení s ohledem na nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek!

Protože víme, že některé doklady od představenstva společnosti a ostatních institucí, není leckdy jednoduché získat, nabízíme Vám Certifikaci kvalifikovaného stavebního dodavatele.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., je držitelem akreditace na provádění certifikace v Systému certifikovaných stavebních dodavatelů, schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj ve smyslu § 233 až 240 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Roli garanta a správce pravidel toho systému převzal Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice.

Co Vám tato certifikace přinese:
  • uznávaný souhrnný certifikát pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů
Dokladujete pouze jednou za rok (nebo v případě změny):
  • čestná prohlášení představenstva/jednatelů
  • výpisy z rejstříku trestů představenstva/jednatelů
  • potvrzení Finančního úřadu a okresní zprávy sociálního zabezpečení
  • ověřené výpisy o Obchodního rejstříku
  • přehled o autorizovaných osobách – již nebude muset dohledávat jednotlivá Osvědčení o autorizaci
  • získáte ověřený Seznam Vašich významných staveb a současně máte i zpětnou vazbu od vedoucí auditor při posouzení konkrétní dokončené stavby a kompletní dokumentace.
  • osobní schůzku s investorem/objednatelem přímo na dokončené stavbě, jsme vždy rádi, že se máte čím pochlubit.
Pokud máte zájem o bližší informace ohledně nabízené služby, prosím kontaktujte nás. Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktní osoby

Ing. Adéla Grygarová

Mobil:
+420 725 831 272
Telefon:
+420 286 019 430
Pozice:
vedoucí auditor, zástupkyně ředitelky úseku, zástupkyně vedoucí certifikačního orgánu, zástupkyně vedoucí ověřovacího orgánu,
Specializace:
certifikace systémů managementu, certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynů, osvědčování realizátorů ETICS, osvědčování způsobilosti firem pro montáž oken a dveří podle ČSN 74 6077
Pobočka:
Úsek certifikace systémů řízení