Veletrh BAU 2017 - evoluce nikoliv revoluce

Letošní ročník byl zaměřen na čtyři aktuální témata, kterým se věnovaly jak expozice vystavovatelů, tak i doprovodné přednášky. Téma inteligentních fasád se zaměřilo na multifunkčnost obálkových konstrukcí budov, například jako nosiče fotovoltaických panelů nebo pro přirozené chlazení. Sekce chytrých budov a digitálního designu se zabývaly novinkami na průsečíku stavebnictví a informačních technologií. Více o výhledech a výzvách budoucnosti se návštěvník mohl dozvědět pod označením stavebnictví a život 2020.

Společným jmenovatelem vystavovaných produktů byly energeticky efektivní materiály a návaznost na integrovaný systém návrhu budov - BIM, spolu s důrazem na sofistikovaná řešení konstrukčních detailů. Časté byly také systémy využívající propojení s uživatelem stavby nebo s navazujícími částmi stavby, například ovládání technologických souborů přes aplikaci v chytrém telefonu. Pokračujícím trendem zůstává udržitelný rozvoj a využívání přírodních a ekologicky příznivých materiálů.

Lze říci, že současné stavebnictví míří, pod vlivem informačních technologií, cestou postupných inovací k energeticky efektivním, technologiemi prostoupeným a autonomním stavbám.

Kontaktní osoby

Ing. Jan Tripes

Mobil:
+420 607 774 395
Telefon:
+420 387 023 230
Pozice:
vedoucí odd. tepelné techniky, hlavní specialista (energ. náročnost staveb), vedoucí posuzovatel, zpracovatel ETA, zpracovatel posudků
Specializace:
ETICS, tepelně izolační výrobky, výplně otvorů, montované fasádní systémy, energetická náročnost budov, PENB, termovize, metodika SBToolCZ, Blower Door test, tepelně technické výpočty
Pobočka:
České Budějovice

Ing. Štěpán Vrhel

Mobil:
+420 608 290 847
Telefon:
+420 387 023 233
E-mail:
Pozice:
zkušební technik specialista; vedoucí posuzovatel; zpracovatel ETA
Specializace:
ETICS, montované fasádní systémy, tepelně izolační výrobky
Pobočka:
České Budějovice