Veletrh BAU 2017 - evoluce nikoliv revoluce

Po dvou letech se opět otevřely brány Mnichovského stavebního veletrhu BAU 2017. Tento svátek všech zájemců o stavebnictví opět přivítal statisíce návštěvníků z celého světa. Na výstavní ploše přes 180 000 m2 bylo možno shlédnout pestrou škálu výrobků napříč všemi odvětvími stavebního průmyslu.

Letošní ročník byl zaměřen na čtyři aktuální témata, kterým se věnovaly jak expozice vystavovatelů, tak i doprovodné přednášky. Téma inteligentních fasád se zaměřilo na multifunkčnost obálkových konstrukcí budov, například jako nosiče fotovoltaických panelů nebo pro přirozené chlazení. Sekce chytrých budov a digitálního designu se zabývaly novinkami na průsečíku stavebnictví a informačních technologií. Více o výhledech a výzvách budoucnosti se návštěvník mohl dozvědět pod označením stavebnictví a život 2020.

Společným jmenovatelem vystavovaných produktů byly energeticky efektivní materiály a návaznost na integrovaný systém návrhu budov - BIM, spolu s důrazem na sofistikovaná řešení konstrukčních detailů. Časté byly také systémy využívající propojení s uživatelem stavby nebo s navazujícími částmi stavby, například ovládání technologických souborů přes aplikaci v chytrém telefonu. Pokračujícím trendem zůstává udržitelný rozvoj a využívání přírodních a ekologicky příznivých materiálů.

Lze říci, že současné stavebnictví míří, pod vlivem informačních technologií, cestou postupných inovací k energeticky efektivním, technologiemi prostoupeným a autonomním stavbám.
 

Kontaktní osoby

Ing. Jan Tripes

Mobil:
+420 607 774 395
Telefon:
+420 387 023 230
Pozice:
hlavní specialista (energ. náročnost staveb), vedoucí posuzovatel, zpracovatel ETA, zpracovatel posudků
Specializace:
ETICS, tepelně izolační výrobky, výplně otvorů, montované fasádní systémy, energetická náročnost budov, PENB, termovize, metodika SBToolCZ, Blower Door test, tepelně technické výpočty
Pobočka:
České Budějovice

Ing. Štěpán Vrhel

Mobil:
+420 608 290 847
Telefon:
+420 387 023 233
E-mail:
Pozice:
vedoucí odd. tepelné techniky; zkušební technik specialista; vedoucí posuzovatel; zpracovatel ETA
Specializace:
ETICS, montované fasádní systémy, tepelně izolační výrobky
Pobočka:
České Budějovice