Naše akreditované služby... Dozvuková komora

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., nabízí služby v oboru akustiky.

Jedná se o měření zvukové pohltivosti v moderní dozvukové komoře. která se nachází v Teplicích.

Objem komory 206 m3 společně s plochou vzorků 12 m2 umožňuje provádět zkoušky s vysokou přesností. Vlastní měření je založeno na měření doby dozvuku prázdné komory a komory se zkoušeným vzorkem. Z rozdílu doby dozvuku se stanovuje ekvivalentní pohltivá plocha vzorku a následně vážený činitel zvukové pohltivosti. Při vyhodnocení se provádí zatřídění do kategorie A až E. To odpovídá slovnímu hodnocení málo zvukově pohltivý až velmi vysoce zvukově pohltivý absorbér. Hodnocení zvukové pohltivosti se v praxi používá k popisu akustických vlastností výrobků pohlcujících zvuk v běžných obývaných prostorech či pro materiály používané v náročnějších prostředích vyžadujících pečlivý akustický návrh v odborné studii, mezi než patří učebny, koncertní sály a kina.

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Mobil:
+420 602 115 450
Telefon:
+420 417 719 026
Fax:
+420 417 530 500
E-mail:
Pozice:
1. statutární zástupce ředitele podniku, ředitel pobočky, hlavní specialista stavební akustika, vedoucí auditor pro systémy managementu
Specializace:
osvětlení jasy, prašnost, kalibrace teploty, měření přírodních radionuklidů, stavební akustika, inspekce, systémy managementu
Pobočka:
Teplice, Úsek inspekcí a diagnostiky staveb