Certifikace systému managementu kvality tuhých alternativních paliv (TAP) podle ČSN ISO 15358:2011

Dne 16.06.2023 vstoupila v platnost vyhláška č. 169/2023 Sb., o o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem.

Inovační vouchery– výzva II.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo začátkem roku 2023 Výzvu na inovační vouchery v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. 

Líbí se nám.. článek v časopisu Komora č. 09/2023

CQS z.s., člen sítě IQNET, zpracovalo zajímavý článek na téma certifikace systémů managementu.

Certifikace mobilních heliportů, chodníků a podlah

TZÚS Praha, s.p., pobočka Praha, poskytuje nabídku služeb v regulované i dobrovolné oblasti posuzování shody produktů.

Spoluúčast PAVUS, a.s., na řešení rozborových úkolů (RÚ) v rámci veřejné zakázky České agentury pro standardizaci (ČAS)

České agentury pro standardizaci (ČAS) vypsala 12 rozborových úkolů (RÚ) v rámci veřejné zakázky v rámci spolupráce univerzita + průmysl + stát.

Nový technický pokyn v certifikačním systému Osvědčeno pro stavbu

V rámci certifikačního systémy pro udělování značky shody „Osvědčeno pro stavbu“ vznikl nový TECHNICKÝ POKYN PRO POSOUZENÍ VHODNOSTI VÝROBKU DO STAVBY V ČESKÉ REPUBLICE na protihlukové clony. 

Činnost TZÚS Praha, s.p. - Centrální laboratoř - zkušebna České Budějovice

Akce/stavba: D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, Tunel Pohůrka

EUROLAB Newsletter No. 2/2023

V červenci 2023 vyšlo druhé číslo EUROLAB Newsletter.

Nový ředitel pobočky Plzeň

K datu 01.07.2023 došlo v TZÚS Praha, s.p., ke změně v personálním obsazení pozice ředitele pobočky Plzeň.

Kontaktujte nás
TZÚS webwww.tzus.cz
TZÚS e-mailinfo@tzus.cz