Činnost TZÚS Praha, s.p. - Centrální laboratoř - zkušebna České Budějovice

Akce/stavba: D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, Tunel Pohůrka
 
Základní technické parametry:
 • DÉLKA 999,5 m
 • Šířka 31,2 m – 2x tubus šířky15,6 m
 • Vnitřní výška 7,93 m
 • 76 dilatačních celků (DC)
 • Délka dilatačních celků 7 až 27 m
obr.1             
obr.2                                                                                                                            
 
Základní použité materiály:
 • Beton - celkem  110.789 m3
C 12/15 - X0 _ podkladní beton a ochrana izolace (cca.10 tis. m3)
C 16/20 - X0 _ tvrdá ochrana izolace stropu (cca.3 tis. m3)
C 30/37 - XC2 _ základové desky a 2. vrstva stropu (cca.59 tis. m3)
C 30/37 - XF4, XD3 (+ 1kg vláken/m3) _ stěny a 1. vrstva stropu (cca.38 tis.m3)
 • Betonářská výztuž - celkem  13.071.522 tun
 
Prováděné zkoušky oddělení SHT TZÚS Č. Budějovice
 • Začátek 12/2020
 • Ověření PZ betonu pro jednotlivé receptury – zkoušky ČB a ZB
 • Vývin hydratačního tepla pro jednotlivé receptury použité pro kce. tunelu – osazení teplotních čidel pro sledování teplot v různých místech v čase + 1 hodina až 5 dní (max. dosažené teploty 68 °C)
 • Jádrové vývrty do hloubky cca. 1 m (pevnost vtlaku v různé hloubce

     

obr.3                                                                                                                                               obr.4 

   

obr.5                                                                                                                         obr.6  
 
 • Čerstý beton (ČB) – na stavbě – 7 dní v týdnu – SO, NE, Svátky
Teplota ČB …cca. 12.000 měření
Konzistence ČB – sednutí kužele …cca. 12.000 měření
Objemová hmotnost ČB …cca. 12.000 měření
Obsah vzduchu v čerstvém betonu – provz. beton …cca. 5.000 měření
Výroba zkuš. těles – krychle 150/150/150 (zk. PT, V, CHRL)…cca. 4.650 ks
Výroba zkuš. těles – válce 150/300 (zk. MP)…cca. 900 ks
 
 
obr.7                                                                                                                                     obr.8
 
 • Ztrdlý beton (ZB) – laboratoř – 7 dní v týdnu – SO, NE, Svátky
Pevnost betonu v tlaku …cca. 4.000 zkoušek
Průsak tlakovou vodou (vodotěsnost) …cca. 320 zkoušek
Odolnost betonu proti působení mrazu a CHRL …cca. 320 zkoušek
Statický modul pružnosti betonu v tlaku …cca. 600 zkoušek
 
D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ Tunel Pohůrka
 

Na začátku - 6/2022  

Současnost – 8/2023

Kontaktní osoby

Ing. Vilém Migl

Mobil:
+420 721 523 930
Telefon:
+420 387 023 219
Fax:
+420 387 220 864
E-mail:
Pozice:
vedoucí odd. stavebních hmot a technologie, hlavní specialista (kamenivo, beton), vedoucí posuzovatel, zpracovatel posudků
Specializace:
beton, kamenivo a kámen, betonové dílce a výrobky, zatěžovací zkoušky mostů, nedestruktivní zkoušky betonů, vývrty
Pobočka:
České Budějovice