Spoluúčast PAVUS, a.s., na řešení rozborových úkolů (RÚ) v rámci veřejné zakázky České agentury pro standardizaci (ČAS)

České agentury pro standardizaci (ČAS) vypsala 12 rozborových úkolů (RÚ) v rámci veřejné zakázky v rámci spolupráce univerzita + průmysl + stát. 

Účelem je získat relevantní informace, odborná diskuze a experimentální data pro revize ČSN. Je vypsáno celkem dvanáct úkolů s těmito tematickými okruhy:

1) Požární bezpečnost kontaktních zateplovacích systémů fasád (ETICS)
2) Vytvoření normativních podmínek požární bezpečnosti pro větší využití dřeva ve   stavebnictví
3) Požární odolnost lehkých střešních plášťů 
4) Požární bezpečnost budov s ohledem na elektromobilitu, fotovoltaiku a bateriová úložiště
5) Požární bezpečnost skládaných fasádních systémů
6) Revize třídění do druhu konstrukčních částí (DP1, DP2 a DP3)
7) Monitoring inovativních konstrukcí budov pomocí integrovaných senzorů
8) Stanovení podmínek pro pasivní a energeticky aktivní budovy 
9) Demontáž staveb jako standardní metoda demolice
10) Recyklované materiály ve stavebnictví – testování a příprava norem
11) Vlhkostní bezpečnost nových stavebních konstrukcí
12) Vysokohodnotné betony (a inovativní materiály obecně) 


PAVUS, a.s. řešitelsky podílí na těchto úkolech, a to především prováděním zkoušek v laboratoři ve Veselí nad Lužnicí.

 

To jsou ukázky z prvních zkoušek provedených v roce 2022-23. Budou následovat další reálné zkoušky v rámci stanovených témat s předpokládaným ukončením v roce 2025.
Ve dnech 6.-7.9.2023 byly prezentovány první výsledky zkoušek na XXXII. ročníku mezinárodní konference Požární ochrana 2023 v Ostravě.

 

Kontaktní osoby

Ing. Jiří Studnička, Ph.D.

Mobil:
+420 602 302 929
Telefon:
+420 286 019 445
Pozice:
ředitel úseku, předseda správní rady PAVUS, a.s.
Specializace:
vybavení silničních komunikací, mostní ložiska, mostní závěry, předpínací systémy
Pobočka:
Úsek pro technické posuzování (TAB)