Nový ředitel pobočky Plzeň

K datu 01.07.2023 došlo v TZÚS Praha, s.p., ke změně v personálním obsazení pozice ředitele pobočky Plzeň.

Novým ředitelem byl jmenován pan Bc. Luboš Hausner.
Pan Bc. Luboš Hausner je dlouholetým zaměstnancem našeho podniku, působil přímo na pobočce Plzeň, m.j. na pozici zástupce ředitele pobočky Plzeň, vedoucího posuzovatele AO/OS a vedoucího auditora systémů managementu.

Předchozí ředitel pobočky, pan Ing. Alexander Trinner, nadále zůstává v TZÚS Praha, s.p., na pobočce Plzeň na pozici vedoucího posuzovatele se zaměřením na LCA a EPD.